SD 3 Al Islam Gebang Surakarta – Kadipiro Solo

SD 3 Al Islam Gebang Surakarta – Kadipiro Solo

Alamat : Jl. Bromo No 2, Kadipiro, Banjarsari, Solo, Surakarta
No. Telepon : (0271) 851780

SD 3 Al Islam Gebang Surakarta - Kadipiro Solo

Peta Lokasi SD 3 Al Islam Gebang Surakarta – Kadipiro Solo