Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 29 Solo, Surakart
No. Telepon : (0271) 656627 (fax) (0271) 656628

Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Peta Lokasi Kantor Pertanahan Kota Surakarta